Vrijdag aanstaande is het Goede Vrijdag en is er dientengevolge geen badminton in de Wiardahal. Ook op Paasmaandag is er geen badminton.