De NummerCup is de laatste jaren een traditie binnen LBC. Kort na de jaarwisseling werd al vrij snel de vraag gesteld of dit jaar ook weer een NummerCup-toernooi werd georganiseerd. Het antwoord moesten we schuldig blijven omdat Mister NummerCup door drukke werkzaamheden helaas niet zo vaak aanwezig was. Het zou toch jammer zijn om deze traditie te moeten staken.
Eind januari is met een select groepje overleg geweest over het organiseren van de NummerCup. Jan, José, Frans en Frits zijn dit jaar de trekkers met op de achtergrond Auke voor de administratieve verwerking van de uitslagen. Op 4 februari kondigden we de afgeslankte versie van de NummerCup 2020 aan. Een zucht van verlichting ging door de groep badmintonners. We gaan weer NummerCuppen!
Al vlot stonden de eerste aanmeldingen op papier. Een week later stonden er 28 aanmeldingen op papier!

De eerste spelavond begon een beetje chaotisch. De intekenlijst ontbrak. Een oplossing werd gevonden door op het inschrijfformulier aan te geven of je deze avond deelnam aan de NummerCup.
Bij het loten misten we de groepsindeling. Ook hier werd snel een oplossing voor gevonden. Ondanks de afwezigheid van Mister NummerCup en de bereidheid van anderen om de NummerCup te organiseren werd er op 7 velden gestart met de NummerCup competitie.

Frits Valk.

Door een update van de gebruikte software van de site, is er een zeer arbeidsintensieve behandeling nodig om de standen en uitslagen zodanig te plaatsen dat het ‘fatsoenlijk’ op de site komt te staan. Daarom is er voor gekozen om de uitslagen als een download beschikbaar te stellen.

De uitslagen en stand zijn te lezen in het bestand:

Er zijn ook nieuwe NummerCuppers!
Dit zijn:
Ayush Mittal
Corina Prins
Dinesh Chandra
Geert Potjewijd
Harm Nicolai
Jan Wagenaar
Marcel Kremer
Marian Rutten
Ron Kuipers
Willy Schouwstra

WELKOM !

Namens de NummerCup-commissie,
Auke van der Zee