We zijn nu eind 2018 en het afgelopen jaar hebben we als bestuur op de achtergrond veel werk
verzet. Bij iedere bestuursvergadering hebben we het gehad over de nieuwe ontwikkelingen binnen
de badmintonsport en onze zorg over deze ontwikkelingen.

De jeugdcompetitie in onze regio is voor het seizoen 2018-2019 maar matig gevuld en ook de
regionale DPC toernooien zitten allesbehalve vol. Dat beeld geeft ons wat inzicht in de nabije
toekomst en is best wel verontrustend; van een stabiele doorstroom van jeugd naar de senioren zal
helaas geen sprake zijn, tenminste niet in de getallen die we graag zouden zien.

Bij de senioren zien we een soortgelijk beeld; de competitie is krap gevuld en ook de
bondstoernooien hebben moeite om goed gevuld te raken; afgelopen seizoen is het regelmatig
gebeurd dat er onderdelen uitvielen omdat er simpelweg te weinig inschrijvingen waren.
bondsniveau is er inmiddels zorg en zijn er meerdere platformen opgezet met
bestuursafvaardigingen van verschillende verenigingen om de populariteit van de sport te
verbeteren en te problemen te bespreken, maar het blijft erg lastig om dat te vertalen naar iets
concreets. Het is wel duidelijk dat wij als bestuur onze ogen niet mogen sluiten voor al deze signalen.
We kunnen dus niet zomaar het beleid van de vorige besturen overnemen en verder uitbouwen; het
badmintonlandschap is daarvoor inmiddels teveel veranderd. Een tegeltjeswijsheid als ”Als je blijft
doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg“ is ook hier van toepassing.

We hebben als bestuur een positieve visie om weten te zetten in acties; van samenwerking met
andere clubs en het faciliteren van een “breedtetraining op locatie” vanuit de RCW Noord (onderdeel
badmintonbond Nederland) tot een flyeractie om meer jeugd te trekken naar de vrijdagavond. Met
vier jeugdteams in de competitie doen we het prima en na de competitie zullen we nadrukkelijker de
samenwerking zoeken met omliggende verenigingen om voor de jeugd wat leuke dingen te
organiseren. Er is gelukkig een lichte stijging te zien in het aantal jeugdleden.

Na een turbulent einde van het afgelopen seizoen bij de senioren hebben we op de valreep toch drie
senioren teams naar de bondscompetitie weten te brengen en hebben we een zeer sterk trainersduo
aan onze zijde om de noodzakelijke ontwikkelingen te realiseren. Ondanks het vertrek van enkele
trainingsbeesten, is ook het aantal competitiespelers stabiel/ licht stijgend.

De dinsdagavond en de vrijdagavond zijn weer wat zorgelijker; ondanks de goede geoliede
organisatie op beide avonden is er op beide avonden hebben we ruimte over voor meer spelers. Het
ontbreken van een recreantencommissie zie ik dan ook als een gemis, we hebben als bestuur
namelijk graag iemand die met ons wil meedenken over beide avonden en over ontwikkelingen zoals
doordeweekse competitie en een (recreanten-) toernooi in samenwerking met de andere
verenigingen uit Leeuwarden.

Met sportieve groet,
Sjors