Van de voorzitter

We zijn nu eind 2018 en het afgelopen jaar hebben we als bestuur op de achtergrond veel werk verzet. Bij iedere bestuursvergadering hebben we het gehad over de nieuwe ontwikkelingen binnen de badmintonsport en onze zorg over deze ontwikkelingen.

De jeugdcompetitie in onze regio is voor het seizoen 2018-2019 maar matig gevuld en ook de regionale DPC-toernooien zitten allesbehalve vol. Dat beeld geeft ons wat inzicht in de nabije toekomst en is best wel verontrustend. Van een stabiele doorstroom van jeugd naar de senioren zal helaas geen sprake zijn, tenminste niet in de getallen die we graag zouden zien.

Bij de senioren zien we een soortgelijk beeld, de competitie is krap gevuld en ook de bondstoernooien hebben moeite om goed gevuld te raken. Afgelopen seizoen is het regelmatig gebeurd dat er onderdelen uitvielen omdat er simpelweg te weinig inschrijvingen waren. Op bondsniveau is er inmiddels ook zorg en zijn er meerdere platformen opgezet met bestuursafvaardigingen van verschillende verenigingen om de populariteit van de sport te verbeteren en de problemen te bespreken, maar het blijft erg lastig om dat te vertalen naar iets concreets. Het is wel duidelijk dat wij als bestuur onze ogen niet mogen sluiten voor al deze signalen. We kunnen dus niet zomaar het beleid van de vorige besturen overnemen en verder uitbouwen, het badmintonlandschap is daarvoor inmiddels teveel veranderd. Een tegeltjeswijsheid als ”Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg“ is ook hier van toepassing.

We hebben als bestuur een positieve visie om weten te zetten in acties, van samenwerking met andere clubs en het faciliteren van een “breedtetraining op locatie” vanuit de RCW Noord (onderdeel Badmintonbond Nederland) tot een flyeractie om meer jeugd te trekken naar de vrijdagavond. Met vier jeugdteams in de competitie doen we het prima en na de competitie zullen we nadrukkelijker de samenwerking zoeken met omliggende verenigingen om voor de jeugd wat leuke dingen te organiseren. Er is gelukkig een lichte stijging te zien in het aantal jeugdleden.

Na een turbulent einde van het afgelopen seizoen bij de senioren hebben we op de valreep toch drie seniorenteams naar de bondscompetitie weten te brengen en hebben we een zeer sterk trainersduo aan onze zijde om de noodzakelijke ontwikkelingen te realiseren. Ondanks het vertrek van enkele trainingsbeesten, is ook het aantal competitiespelers stabiel/licht stijgend.

De dinsdagavond en de vrijdagavond zijn weer wat zorgelijker. Ondanks de goed geoliede organisatie op beide avonden, hebben we ruimte over voor meer spelers. Het ontbreken van een recreantencommissie zie ik dan ook als een gemis, we hebben als bestuur namelijk graag iemand die met ons wil meedenken over beide avonden en over ontwikkelingen zoals doordeweekse competitie en een (recreanten-)toernooi in samenwerking met de andere verenigingen uit Leeuwarden.

Met sportieve groet,
Sjors

Scroll naar boven