Wedstrijdreglement LBC-NUMMERCUP

Toernooi voor de LBC-recreant.

 1. De algemeen geldende badminton-wedstrijdregels zijn van kracht, met uitzondering van de navolgende reglementen
 2. De NummerCup bestaat uit 12 speelronden op de reguliere dinsdagavond en begint om ± 21:20 (24/31 januari, 7/14/28 februari; 7/14/21/28 maart; 4/11/18 april)
  Als verrassingselement worden alleen de 10 beste wedstrijden na het spelen van de 12 wedstrijden voor de eindranglijst gebruikt! Ben je er een of twee keer niet, dan heb je nog kansen!
 3. Er worden per wedstrijd 3 games gespeeld. Elke game kent een andere teamsamenstelling.
  • In de eerste game spelen speler A & speler B tegen speler C & speler D;
  • In de tweede game spelen speler A & speler C tegen speler B & speler D;
  • In de derde game spelen speler A & speler D tegen speler B & speler C.
 4. Er wordt niet verlengd!!! Het maximaal aantal te behalen punten per game ligt op 21!!!
 5. De wedstrijden worden samengesteld door loting (zie punt 9) op de speelavond zelf, ± 20 minuten voorafgaand aan de wedstrijd. Echter bij de laatste 6 wedstrijden wordt er volgens een vaststaand schema ingedeeld in groepen van 4 personen in volgorde van de ranglijst.
  Bij een tekort aan een veelvoud van 4 deelnemers, worden er maximaal 2 invallers ingezet. Indien er 1 persoon teveel is (oftewel: er moeten 3 invallers ingezet worden), wordt door loting bepaald wie NIET zal spelen. Hij/zij krijgt compensatie. (Zie punt 9.)
 6. In de ranglijst wordt er geen onderscheid gemaakt tussen Dames en Heren. Maar er is wel een dames- én een herenkampioen!

Wedstrijdformulier

 1. De wedstrijdformulieren zijn bij aanvang van de wedstrijd beschikbaar en dienen ingevuld na de wedstrijd ingeleverd te worden bij de wedstrijdcommissie. Per speelveld is er een formulier aanwezig. Per game wordt (achter de naam van elke speler) de behaalde gamescore (maximaal 21 punten!!!) genoteerd op het wedstrijdformulier.

Toekenning punten

 1. De beginranglijst wordt door de wedstrijdcommissie door loting bepaald voor de eerste wedstrijd. Deze is nodig om de namen van de deelnemers voor de eerste keer aan de nummers te koppelen. Deelnemers die later inschrijven krijgen het volgende vrije nummer onderaan de deelnemerslijst.
  De ranglijst wordt daarna bepaald door:
  1e: het totaal aantal behaalde gamepunten + 1 bonus gamepunt per wedstrijd
  (indien hij/zij de wedstrijd uitspeelt);
  2e: puntensaldo
  (verschil van “behaalde punten” – “behaalde punten van de tegenstander” per game);
  3e: rangnummer t.o.v. de vorige ronde.

Loting

 1. Van alle aanwezige deelnemers op de speelavond wordt vastgesteld op hoeveel speelvelden er gespeeld gaan worden. Aangezien er een veelvoud van 4 spelers nodig is, worden er maximaal 2 personen (die niet aan de NummerCup meedoen) gevraagd om in te vallen.
  Is er 1 persoon te veel, dan wordt deze uitgeloot. Door dit ‘noodlot’ krijgt hij/zij ter compensatie 3 gamepunten met een saldo van 5 punten. Hij/zij kan maximaal 1x uitgeloot worden gedurende het jaarlijkse NummerCup-toernooi!

Handicap

 1. Alle deelnemers zijn verdeeld over 4 groepen. Elke groep heeft een bepaalde ‘handicap’. Bij de teamsamenstelling per game wordt uitgerekend wat de beginstand zal zijn. Zie voor de berekening op het wedstrijdformulier.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de NummerCup-commissie.

de NummerCup-commissie
Auke van der Zee

Scroll naar boven